Konfidencialitātes politika

1.Ko nozīmē šī konfidencialitātes politika?

Šī konfidencialitātes politika palīdzēs saprast, kādus datus SIA’’GP TRUST’’, Granīta iela 3D, Rīga LV-1057 apkopo internetveikalā www.gptrust.lv , kāpēc tā tiek apkopota un ko ar to dara.

2.Kādus klienta datus mēs apkopojam?

Apmeklējot mūsu internetveikalu, sazinoties ar mums caur e-pastu/zvanot pa tālruni, piereģistrējoties mūsu internetveikalā, mēs apkopojam šo informāciju:

               §  Reģistrācijas vajadzībām – e-pasta adrese. Šie dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz klienta piekrišanu, un tiek uzglabāti mūsu datu bāzē.

               §  Lai pasūtītu produktu mūsu internetveikalā, ir vajadzīga klienta– adrese uz kuru piegādāt preci/preces, pasta indekss, e-pasta adrese, ja ir vajadzība                    tad arī kompānijas rekvizītus, tālruņa numurs ar ko, ārkārtas gadījuma sazināties, informācija par apmaksas veidu (bankas konta numurs, maksājuma                    veids u.t.t.). Šie persona dati tiek saglabāti klienta un mūsu ērtībai.

              §  Tieša mārketinga nolūkos – klienta vārds, uzvārds , e-pasta adrese, tālruņa numurs. Mārketinga nolūkos Pakalpojumu sniedzējs apstrādā klienta                           personas datus, pamatojoties uz likumīgu interesi, kā arī jaunu paziņojumu nosūtīšanu un / vai klienta piekrišanu.

Ja klients iegādājoties produktu/us no internetveikala un nav skaidri izteicis piekrišanu (abonējot mūs) tiešo mārketinga paziņojumu sūtīšanai , un klients nav iebildis, atzīmējot laukumu ”Piekrītu”, Pakalpojuma sniedzējs uz likumīgo interešu pamata ir tiesības sazināties ar klientu un paziņot viņu par jaunumiem un citu informāciju, kā arī Pakalpojuma sniedzēja piedāvātām precēm un / vai visiem piedāvājumiem u.t.t., apstrādā klienta datus (vārds, uzvārds, e-pasta adrese), tiešā mārketinga nolūkos, nosūtot klientam uz e-pasta adresi paziņojumus. Jebkurā brīdi klients var atteikties no tā, lai Pakalpojuma sniedzējs sūtītu jums paziņojumus, jaunumus, aizsūtot uz norādīto e-pasta adresi ( gptrust@inbox.lv ) atteikuma formu, kāpēc klients to nevēlas.

Ar klienta piekrišanu Pakalpojuma sniedzēja apstrādā tādus datus: Uzvārds, Vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs.

Jebkuru citu klienta personīgo informāciju, kuru viņš var / vēlas  mums sniegt jebkurā laikā, sazinoties ar mums – uzrakstot e-pastu, rakstiski aizsūtot vēstuli, tiek saglabāti mūsu datu / klientu  bāzē.

3.Sīkdatnes

Sīkdatne ir informācija, kuru interneta serveris suta pārlūkprogrammai un kura tiek saglabāta pārlūkprogrammā. Šī informācija ikreiz tiek nosūtīta tīmekļa serverim, kad pārlūks pieprasa atvērt lapu no servera. Tas ļauj tīmekļa serverim iestatīt un pārraudzīt tīmekļa pārlūku.

4.Tiešais mārketings

Ja klients vēlas saņemt mūsu jaunumus un piedāvājumus, viņš var izteikt savi piekrišanu tiešās marketinga paziņojumiem trīs veidos:

               §  Ieejot mūsu internet veikala ( www.gptrust.lv ), un laukumā, kas parādīsies pēc noteikta laika ievadīt savu e-pasta adresi un uzspiežot pogu                                   “ABONĒT”

               §  Uzrakstot mums uz e-pasta adresi ( gptrust@inbox.lv ), pieteikšanās vēlēšanos.

               §  Uzspiežot uz šī linka http://www.gptrust.lv/kontakti/ un lapas apakšā Ievadīt visu vēlamo, kā arī ziņojumu, ko vēlaties no mums saņemt.

5.Bērnu personas dati

Produktu pasūtīšanu var veikt bērni, kas ir sasnieguši 14 gadu vecumu /  vai ar vecāku atļauju. Ja klientam ir pamatotas šaubas par to, ka mēs apstrādājam datus par personām, kas jaunākas par šajā sadaļā norādīto vecumu, mēs izņemsim šīs personas datus no datu / klientu bāzes.

6.Datu izpaušana

Mēs varam izpaust klienta informāciju ,ja tas pamatoti ir nepieciešami, maksājuma darījumos, produktu pasūtīšanas gadījumā, kurjer pakalpojuma sniedzējiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem u.c.

Kā arī mēs varam izpaust informāciju par klientu:

               §  Ja mums tas jādara likumā noteiktajā kārtība

               §  Lai aizsargātu savas tiesības un / vai intereses (tostarp klienta iesniegšanas trešajām personām, lai atgūtu klienta parādus mums)

Izņemot gadījumus, ka paredzēti šajā Konfidencialitātes politikā, mēs nesniedzam klienta personas datus trešajām personām.

7.Jūsu personas datu aizsardzība

Apstrādājot klienta personas datus, mēs pielietojam organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušībām vai nelikumīgas iznicināšanas, grozīšanas, izpaušanas, kā arī jebkuras citas nelikumīgas apstrādes

Protams, datu pārraide internetā būtībā ir nedroša, un mēs nevaram garantēt drošu datu pārsūtīšanu interneta tīmeklī.

8.Kādas ir klienta tiesības?

Klientam ir tiesības:

               §  Pieprasīt koriģēt neprecīzi vai nepilnīgi klienta norādītos datus

               §  Pieprasīt izdzēst klienta personisks datus: e-pasta adresi, telefona numuru, adresi, vārdu, uzvārdu u.t.t. Bet šīs tiesības nav absolūtas un var tik                              attaisnotas, ja pastāv vismaz viens no šiem iemesliem: klienta personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi klienta datiem ir jābūt izdzēstiem, ja mums tas                    ir jādara: Klients ir nolēmis atcelt savu piekrišanu apstrādāt viņa datus , kad klienta personas dati tiek apstrādāti tikai, pamatojoties uz viņa                                    piekrišanu , un nav citu iemeslu apstrādāt klienta personas datus.

              §  Pieprasīt, lai klienta personas datu apstrāde būtu ierobežota, piemērojot no šiem iemesliem: Klients apstrīd datu precizitāti periodā, kurā mēs varam                   pārbaudīt klienta personas datu precizitāti; Klienta personu datu apstrāde ir pretlikumīga, un klients nepiekrīt dzēst savus datus, un klients lūdz                           ierobežot to lietošanu

             §  Atsaukt piekrišanas apstrādes klienta personas datus, apstrādājot personas datus, pamatojoties tikai uz klienta piekrišanu.

             §  Pieprasīt, lai mēs pārsūtītu klientam apkopotos personas datus citam datu apstrādātājam, kad tas it tehniski iespējams.

             §  Iesniegt sūdzību mums vai Valsts datu aizsardzības inspekcijai, ja uzskatāt , ka klienta personas datu subjekta tiesības ir un (vai) var būt pārkāptas.

9.Trešo valstu interneta vietnes.

Mūsu mājas lapā var tikt izveidotas saites uz citām Interneta vietnēm. Mēs neuzņemamies atbildību par Konfidencialitātes politiku un tās īstenošanu trešo pušu vietnēs.

10.Atbildība

Klients ir atbildīgs par savas paroles un lietotāja datu konfidencialitāti un par jebkādām darbībām ( datu tirdzniecību, iesniegtiem pasūtījumiem), kuras mūsu Internetveikalā tiek veiktas, izmantojot klienta personiskos datus. Klients nedrīkst izpaust savu paroli/ personas datus trešajām personām. Ja uz mūsu e-pastu tiek nosūtīts paziņojums ar klienta datiem un lūguma izpildīšanu ( ko aizsūtīja trešā persona), mēs uzskatam, ka to izdarīja klients. Ja klients ir zaudējis savus personas datus, tad viņam ir nekavējoties jāpaziņo par to  mums, ar e-pasta / tālruņa palīdzību.

Klients ir atbildīgs par to, ka iesniegtie personas dati ir precīzi un pareizi , kā arī pilnīgi. Ja klienta iesniegtie personas dati mainās, viņam ir nekavējoties jāpaziņo mums par to, lai mēs pēc iespējas ātrāk tos varētu piekoriģēt. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies nepareizo vai nepilnīgo personas datu iesniegšanas rezultātā vai arī klients nebūs mūs informējis par personas datu maiņu.

11.Konfidencialitātes politikas izmaiņas.

Mēs varām mainīt / atjaunot  jebkurā laikā šos konfidencialitātes politikas noteikumus. Šāda atjaunināta vai grozīta Konfidencialitātes politika stājas spēkā no dienas, kad tā tikai ievietota mūsu internetveikalā ( www.gptrust.lv ). Ja tiks veikti būtiski Konfidencialitātes politikas grozījumi, par to tiks aizsūtīts katram mūsu klientam, kas bija pasūtījis vai ir abonējis mūs. Neskatoties uz to, klientam reizēm ir jāpārbauda šī lapa, lai pārliecinātos, ka tiek pielietota klientam aktuāla Konfidencialitātes politika.

12. Kontaktinformācija

Ja jums ir kādi jautājumi, kas saistīti ar šo Konfidencialitātes politiku, laipni lūdzam ar mums sazināties zemāk norādītiem kontaktiem:

SIA ”GP TRUST”

Uzņēmuma Reģ.Nr. 40003651305

Reģ. Adrese: Rīga , Granīta iela 3D, LV-1057

e-pasta adrese: gptrust@inbox.lv

Kontakttālrunis:  27041555

Mēs atbildēsim uz saņemtajiem pieprasījumiem 3 darbu dienu laikā rakstiski. Kļūdas izlabosim 30 dienu laika, bet ne vēlāk.

Ja pēc pieprasījuma, sūdzības u.t.t. saņemšanas mums būs aizdomas par pieprasījuma iesniedzēja identitāti , mums ir tiesības pieprasīt iesniedzēja personas apliecinošu dokumentu.

Ja mēs neiesniegsim klientam nepieciešamo informāciju un (vai)  klientam būs pretenzijas par to, kā tiek apstrādāti viņa personas dati, klientam ir tiesības vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā, iesniedzot sūdzību.

Pēdējo reizi Konfidencialitātes politika tika atjaunota 13.07.2019.


0

 . Meklē preces Latvijas interneta veikalos